Táto? - Ductus Deferens - Švandovo divadlo

Václav, neúspěšný kouzelník a prototyp vyhořelého zoufalce, není schopen čelit realitě po rozchodu se svou první láskou a rozhodne se tak utvářet realitu svou. Hlubinná deprese, přímo určující chod jeho života, se zdá být i po několika  letech nepřekonatelná, v sebelítosti se stává nesnesitelným pro své okolí a hrdě se oddává pocitu  nicoty. Ta ho ovšem dovede až k únosu dítěte jeho někdejší lásky pod přesvědčením, že patří jemu. Příběh se ovšem začne vyvíjet v jeho prospěch, aniž by čelil fatálním důsledkům svého činu. Tragicko-komický příběh člověka, jehož původně sobecké jednání vyústí v pomyslný happy end.

Upozorňujeme diváky, že vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování.

Upozorňujeme diváky, že se při představení na jevišti kouří - cigarety jsou v tomto případě považovány za rekvizity.

1 hod bez přestávky

https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/719/ductus-deferens-tato